Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
43876

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, cách đây khoảng 2000 năm, vào thời đại đồng thau, người Việt cổ đã có mặt tại khu vực đồng bằng ven biển phía Nam Thanh Hóa, mà di tích núi Chè, làng Kim Cốc (Mai lâm) – liền kề phía Tây Tĩnh Hải là một minh chứng. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định cư dân đầu tiên đến khai phá lập ấp, dựng làng tại khu vực Tĩnh Hải từ khi nào.   

Còn theo gia phả các dòng họ thì vào thế kỷ thứ XV, thời kỳ Hậu Lê, ông tổ một số dòng họ lần lượt về đây khai khẩn đất đai, định cư lập nghiệp sớm nhất tại thôn Liên Vinh ngày nay. Đến thế kỷ thứ XVIII thuỷ tổ của các dòng tộc mới có mặt tại thôn Cao Thắng. Trải qua thời gian đất lành chim đậu, hàng chục dòng họ về đây tạo ấp, dựng xóm làng và dần hình thành nên 3 làng Trung Dịch ( Trung Sơn), Cao Lư (Thắng Hải), Vinh Hoa ( Liên Vinh).

Từ đầu Thế kỷ XX đến trước cách mạng tháng tám năm 1945, ba thôn Trung Dịch, Cao Lư, Vinh Quang cùng 4 thôn: Ngọc Đường, Văn Yên, Kim Cốc, Hữu Lại vẫn thuộc xã Đồng Đội tổng Tuần La.

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa, tại Tĩnh Gia, năm 1947 xã Hải Bình ra đời trên cơ sở sát nhập 2 xã Tĩnh Hải và Trấn Hải (gồm 7 thôn Trung Dịch, Cao Lư, Vinh Quang, Khả La, Du Độ, Bộ Đầu, Như Áng).

Tiếp đó, vào đầu tháng 7-1954 xã Tĩnh Hải được tách ra từ xã Hải Bình, gồm có 3 thôn: Trung Dịch, Cao Lư và Vinh Quang, được chia thành 12 xóm; thôn Vinh Quang từ xóm 1 đến xóm 5; thôn Cao Lư từ xóm 6 đến xóm 9, Thôn Trung Dịch từ xóm 10 đến xóm 12.

Theo thời gian, từ những năm 1960 trở đi, với phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, tên gọi các xóm có sự thay đổi theo sự biến động về quy mô của các hợp tác xã. Trước năm 1976, thôn Trung Dịch thành lập Hợp tác xã Sơn Đình; thôn Vinh Quang thành lập Hợp tác xã Vinh Quang; thôn Cao Lư thành lập Hợp tác xã Cao Thắng. Từ tháng 1 năm 1976, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp lại sản xuất theo quy mô lớn, tại Tĩnh Hải, 120 hộ dân thôn Vinh Quang làm nghề ngư được chuyển cư về phía Nam xã Hải Bình; 161 hộ sản xuất nông nghiệp ở lại thành Hợp tác xã Liên Vinh; tương tự, tại thôn Cao Lư, một bộ phận dân cư làm nghề ngư được chuyển cư về xã Hải Thượng, bộ phận ở lại thành Hợp tác xã nông nghiệp Cao Thắng. Năm 1981, hợp tác xã toàn xã được chia lại thành ba hợp tác xã nhỏ là Thắng Hải (địa bàn Hợp tác xã Cao Thắng và Hợp tác xã Trung Hải cũ), Trung Sơn và Liên Vinh.

Từ năm 1991 đến nay, theo chủ trương của Nhà nước, hợp tác xã chuyển sang thực hiện chức năng dịch vụ phục vụ sản xuất cho các hộ gia đình, thôn trở thành đơn vị quản lý sản xuất và dân cư, trên cơ sở địa giới các hợp tác xã trước đó, Tĩnh Hải được chia thành 3 thôn là: Thắng Hải, Trung Sơn và Liên Vinh.

Tháng 6 năm 2020 xã Tĩnh Hải chuyển thành Phường Tĩnh Hải 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC