Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
43876

Ngày 10/01/2023, HĐND phường Tĩnh Hải khóa XXII tổ chức kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 11/01/2023 14:52:03

Tại kỳ họp lần này, HĐND phường Tĩnh Hải sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND phường trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân phường năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

z4030686842086_bb6aa11ac65b491984de42b22fbce4f0.jpg

Đại diện tổ HĐND thị xã Ông Trần Văn Sơnđã thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã, khóa XX.

Đồng chí Lê Ngọc Trường, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp đề nghị thời gian tới Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng đô thị văn minh; phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, đề nghị HĐND phường cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND phường; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua các Nghị quyết của HĐND phường về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách phường và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2023; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường Tĩnh Hải năm 2023.


Ngày 10/01/2023, HĐND phường Tĩnh Hải khóa XXII tổ chức kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 11/01/2023 14:52:03 (GMT+7)

Tại kỳ họp lần này, HĐND phường Tĩnh Hải sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND phường trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân phường năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

z4030686842086_bb6aa11ac65b491984de42b22fbce4f0.jpg

Đại diện tổ HĐND thị xã Ông Trần Văn Sơnđã thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã, khóa XX.

Đồng chí Lê Ngọc Trường, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp đề nghị thời gian tới Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng đô thị văn minh; phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, đề nghị HĐND phường cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND phường; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua các Nghị quyết của HĐND phường về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách phường và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2023; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường Tĩnh Hải năm 2023.


CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC